Font de Mora desobeeix la LOE i obvia el plurilingüisme

Aquesta setmana han finalitzat les proves diagnòstiques que la Conselleria d’Educació ha enviat als centres amb la finalitat d’obtenir informació que permeta comprovar el grau d’adquisició de les competències bàsiques del currículum corresponent a l’educació primària i educació secundària obligatòria. Segons ha denunciat Escola Valenciana en aquest anàlisi Font de Mora centra la seua atenció de forma exclusiva en competència matemàtica i en competència lingüística monolingüe. És a dir, el Conseller avalua de castellà als alumnes de les línies en castellà o incorporació progressiva, i en valencià als programes d’ensenyament en valencià.

Segons Diego Gómez, president de l’entitat, "esta és una mostra més que a Font de Mora no li interessa el plurilingüisme, es gasta milers d’euros en propaganda, fa anuncis grandiloqüents i després no està interessat ni en conèixer els resultats reals en les escoles".

Escola Valenciana ha recordat a la Conselleria que per Competència Lingüística s’entén segons la LOE "el desenvolupament de la competència lingüística al final de l’educació obligatòria comporta el domini de la llengua oral i escrita (autonomies amb dues llengües, de les dues llengües) en múltiples contextos, i l’ús funcional d’ almenys una llengua estrangera"

Precisament les proves diagnòstiques en l’aplicació del plurilingüisme són centre d’atenció del Pla per l’Escola Plurilingüe que Escola Valenciana va presentar a la Secretària Autonòmica d’Educació, Concha Gómez, i que ja compta amb vora 300 centres valencians que li donen suport. Escola ha insistit en encetar un cop més les conversacions de forma urgent per millorar les capacitats lingüístiques dels alumnes valencians. Així mateix, l’entitat ha recordat que els únics programes que aconsegueixen alumnes plenament bilingües i amb facilitat d’adquisició d’una llengua estrangera són els Programes d’Ensenyament en Valencià i Immersió Lingüística. L’entitat cívica demana 3000 professors trilingües més, inversió per a formació i intercanvis, avaluació i respecte a l’autonomia dels centres.

Escola crida a la mobilització a partir de novembre i recorda que Font de Mora és el Conseller menys valorat segons les enquestes

D’altra banda, Escola Valenciana ha anunciat que ara és el moment de tornar a les mobilitzacions, i així ho ha traslladat a la Plataforma per l’Ensenyament Públic, en el marc de la qual Escola ha proposat convocar una gran mobilització pel darrer cap de setmana de novembre, quan farà un any de la gran manifestació que va congregar 80.000 persones a València, en el cas que el Conseller no desenroque les negociacions.

Escola Valenciana ha assenyalat que la dimissió de Font de Mora no només és ja una exigència de la comunitat educativa, sinó de tota la societat. L’enquesta publicada el darrer divendres per un mitjà de comunicació el situava com el conseller menys valorat del govern valencià.