Discriminar per raó de llengua és una falta greu

L’Article 7 reconeix com a faltes molt greus.
n) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

Si algun membre dels cossos o forces de seguretat de l’estat us discriminen per parlar en valencià. Poseu-vos en contacte amb l’ODL.