Escola Valenciana s’ofereix a traduir del català al valencià l’escrit que el jutge alacantí no entén amb un simple copia i enganxa

 «Afirmar que el valencià i el català són llengües diferents és un absurd»

Ja ho deia Joan Fuster: «La ignorància no és cap argument.» Desconéixer que el valencià és una varietat del català que es parla al País Valencià i defensar un argument basat en un prejudici lingüístic és un símptoma de la urgència de crear una llei d’igualtat lingüística.

Escola Valenciana: «per què tractar de revifar els vells conflictes secessionistes? És molt fàcil rebatre l’acudit del titular del jutjat contenciós-administratiu número 3 d’Alacant.» Així, l’entitat cívica ha posat a l’abast d’aquest jutge el seus serveis lingüístics per fer una traducció del català al valencià, a doble columna, de l’escrit que la Generalitat Catalana li ha remès i no entén, perquè no té competència en una de les dues llengües cooficials del País Valencià. «Potser aquest professional del poder judicial se sorprenga i veja que la traducció al valencià siga idèntica al document oficial fet en català», ha expressat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.

A tall d’exemple

Escola Valenciana ha traduït del català un text jurídic administratiu de la Generalitat Catalana amb l’objectiu de fer palès una obvietat: la unitat de la llengua.

Català

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, reunit en data 14 de desembre de 2016, ha acordat aprovar la modificació de la convocatòria i de les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 2017, fetes públiques per la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol.

Valencià

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, reunit en data 14 de desembre de 2016, ha acordat aprovar la modificació de la convocatòria i de les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 2017, fetes públiques per la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol.
Avui, afirmar que el valencià i el català són llengües diferents és un absurd, és equivalent a dir que el castellà de Toledo no és la mateixa llengua que es parla a Madrid. És clar que hi ha accents i riquesa dialectal en totes les llengües, un tret essencial de tot idioma viu parlat en diferents regions. Per a qualsevol dubte sobre qüestions filològiques cal consultar les institucions competents en matèria de llengua: l’Acadèmia Valenciana de la Llengua –AVL– i la Real Academia Española –RAE–.

Definició de valencià segons l’AVL:

«Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català.»

Definició de valencià segons la Real Academia Española:

«Variedad del catalán que se habla en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia.»

Amb tot, en l’àmbit judicial hi ha prop d’una cinquantena de sentències firmes en les quals els tribunals avalen la unitat de la llengua.