La devedeteca d’Escola Valenciana com a material didàctic per treballar el llenguatge audiovisual a l’aula

L’escola valenciana del segle XXI necessita continguts atractius que capten l’atenció de l’alumnat i, alhora, combinen les noves tecnologies amb els recursos expressius típics de la comunicació cinematogràfica. Sota aquesta premissa naix la devedeteca d’Escola Valenciana, composta per cinc pel·lícules d’animació i les corresponents guies didàctiques per treballar les característiques del llenguatge audiovisual.

• La devedeteca està composta per cinc pel·lícules i es pot adquirir a través d’aquest enllaç o bé al telèfon 96 347 27 83.

• Aquest material d’Escola Valenciana té una doble finalitat: ensenya i entreté.
La música, els diàlegs, la fotografia, els personatges, la il·luminació, l’ambientació, els plans, són els elements fonaments amb els quals es confecciona el llenguatge audiovisual. Tots aquests recursos expressius estan a l’abast de les escoles gràcies a la devedeteca d’Escola Valenciana, que acosta el cinema de qualitat en valencià i, a més, ofereix activitats didàctiques adaptades als cicles d’Infantil i Primària com a eina d’aprenentatge.

El quart número de la devedeteca inclou cinc pel·lícules: Phantom Boy, Gru, el meu dolent preferit, Bola de Drac Z, Les malifetes d’Emil, L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta. La coordinadora d’aquest projecte, Laura Font, ha insistit en la doble finalitat de la devedeteca i en les possibilitats que ofereix: «lliga el vessant pedagògic a l’entreteniment, d’aquesta manera, es pot fer servir com a eina d’estudi a l’aula i en altres àmbits no estrictament acadèmics, com pot ser el temps d’esplai o el menjador»

Les escoles interessades que vulguen oferir aquesta experiència visual al seu alumnat i practicar els diferents codis i normes de funcionament bàsic del llenguatge audiovisual, poden adquirir la devedeteca d’Escola Valenciana a través d’aquest enllaç o bé posant-se en contacte amb els Serveis Audiovisuals d’Escola Valenciana al telèfon 96 347 27 83. Aquesta eina d’aprenentatge sols costa 85€.