L’Ajuntament d’Alcoi, la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià i Aramultimèdia convoquen un concurs de micropoemes basats en Joan Valls

Amb premis de 150 i 300 euros per a la modalitat d’adults i vals de 30 i 50 euros per a la modalitat escolar, a banda de lots de llibres de Joan Valls.

• L’escola enviarà tots els poemes seleccionats en un sol correu a l’adreça electrònica: concursjoanvallsescolar@gmail.com.

• El termini de presentació d’obres es tanca l’1 d’abril de 2018.

• Descarrega les bases dels certàmens: Bases del Concurs Joan Valls

L’Ajuntament d’Alcoi, la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià – Escola Valenciana i el diari Aramultimèdia, amb la finalitat de promocionar i difondre l’obra del poeta Joan Valls en el centenari del seu naixement, han convocat dos concursos: un dirigit als escolars i un altre a adults.

Es tracta d’una iniciativa conjunta de totes aquestes entitats i els premis seran lots de llibres de l’autor  alcoià homenatjat i vals per material escolar (50 i 30 euros), i en el cas dels adults, a banda dels textos, s’estableixen dos premis de 300 i 150 euros.

El termini de presentació acaba l’1 d’abril i els treballs s’hauran de remetre via correu electrònic al jurat, que decidirà –a banda dels premis– quins poemes es publiquen directament mitjançant el diari digital www.aramultimedia.com

El concurs té algunes particularitats especials, la més destacable, que els poemes no han de superar els 4 versos de llargària i, evidentment, deuen estar escrits en valencià i fer referència a la vida o l’obra del poeta Joan Valls.

Aquestes són les bases dels concursos:

ESCOLAR

1. Podrà participar qualsevol alumne dels centres educatius de les comarques de l’Alcoià i El Comtat.

S’estableixen les categories següents:

A: Segon cicle de Primària

B: Tercer cicle de Primària

C: Primer cicle de Secundària

D: Segon cicle de Secundària

E: Batxiller i cicles formatius

F: Educació Especial

2. El tema serà lliure, sempre que el micropoema faça referència a l’obra o la vida del poeta Joan Valls.

3. Les obres estaran escrites en valencià.  

4. Els textos hauran de ser originals i no haver sigut publicats en cap mitjà o suport. No podran haver rebut prèviament cap premi o accèssit en un altre certamen o concurs.

5. L’extensió de les obres serà d’un màxim de 4 versos.

6. Cada centre podrà seleccionar un màxim de 3 alumnes per cada grup aula.

7. L’escola enviarà tots els poemes seleccionats en un sol correu a l’adreça electrònica: concursjoanvallsescolar@gmail.comA l’assumpte del correu s’especificarà: “I Concurs ESCOLAR de micro-poemes Joan Valls“.

Cada poema s’enviarà en un arxiu de word independent que contindrà el poema a la meitat superior i les dades de l’autor i el centre educatiu a la meitat inferior:

Nom de l’escola

Nivell educatiu

Professor responsable

Nom de l’autor

Telèfon del centre

Correu electrònic de contacte

8. El certamen està dotat amb els següents premis per a cada categoria:

PRIMER PREMI: Guardó + lot de publicacions adequades de les editades durant l’Any Valls + lot de llibres + Val de material escolar per 50 €.

SEGON PREMI: Guardó + lot de publicacions adequades de les editades durant l’Any Valls + lot de llibres + Val de material escolar per 30 €.

9. El termini de presentació comença amb la publicació d’aquestes bases i es tanca l’1 d’abril de 2018.

 10. El jurat estarà compost per un representant de l’Ajuntament d’Alcoi, un altre del diari Aramultimèdia i tres persones relacionades amb el món educatiu i literari proposades per la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià.  

11. El jurat donarà a conéixer públicament la resolució del concurs durant el mes d’abril de 2018 a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi i del diari Aramultimèdia.

12. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que cap de les obres presentades reuneix la qualitat necessària i podrà decidir respecte a qualsevol circumstància no inclosa en aquestes bases.  

13. L’Ajuntament d’Alcoi i el diari Aramultimèdia podran disposar de les obres presentades –premiades o no– per a la seua publicació o difusió.  

14. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases, la conformitat absoluta amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació.

BASES CONCURS ADULT

1. Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, a partir de setze anys.   

2. El tema serà lliure, sempre que el micro-poema faça referència a algun aspecte de l’obra o la vida del poeta Joan Valls i Jordà. 

3. L’extensió de les obres serà d’un màxim de 4 versos i cada autor podrà enviar un màxim de 5 poemes.

4. Les obres estaran escrites en valencià. 

5. Els textos hauran de ser originals i no haver sigut publicats en cap mitjà o suport. No podran haver rebut prèviament cap premi o accèssit en un altre certamen o concurs.

6. Els poemes aniran signats amb pseudònim.

7. Els originals de les obres es presentaran únicament en format digital, enviant-los a l’adreça electrònica: concursjoanvallsadult@gmail.com. A l’assumpte del mail s’especificarà: “I Concurs de micro-poemes Joan Valls“. S’inclourà un arxiu adjunt (en format .doc) amb:

  1. El poema a la meitat superior de la pàgina, signat amb el pseudònim desitjat per a la seua difusió.

  2. Les dades de l’autor a la meitat inferior: pseudònim, nom i cognoms, domicili complet, telèfon i adreça de correu electrònic.

8. L’organització no mantindrà correspondència amb els participants en el certamen.

9. El certamen està dotat amb els premis següents:

Primer Premi: Guardó + lot de publicacions de l’Any Valls + 300 euros

Segon Premi: Guardó + lot de publicacions de l’Any Valls + 150 euros

10. El termini de presentació comença amb la publicació d’estes bases i es tanca l’1 d’abril de 2018.

11. El jurat estarà compost per un representant de l’Ajuntament d’Alcoi, un altre del diari Aramultimèdia i un tercer de la Cooedinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià

12. El jurat donarà a conéixer públicament la resolució del concurs durant el mes d’abril de 2018 per la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi i del diari Aramultimèdia.

13. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que cap de les obres presentades reuneix la qualitat necessària i podrà decidir respecte a qualsevol circumstància no inclosa en aquestes bases.  

14. L’Ajuntament d’Alcoi i el diari Aramultimèdia podran disposar de les obres presentades –premiades o no- per a la seua publicació o difusió.  

15. Els participants respondran personalment de la legítima titularitat i originalitat de l’obra en els termes citats en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, garantint la titularitat i el caràcter original i inèdit de l’obra.

16. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases, la conformitat absoluta amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol declaració.