Escola Valenciana recomana els centres educatius triar el valencià com a llengua vehicular per garantir el plurilingüisme

  • El Programa Lingüístic de Centre ha de tindre almenys un 50% d’hores lectives en valencià per avançar vers el plurilingüisme real.

  • Escola Valenciana creu necessari que els centres avancen en el seu programa de normalització lingüística i amplien el temps d’exposició al valencià.

L’entitat cívica ha analitzat la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. Escola Valenciana ha fet balanç de les millores d’aquesta normativa des de quatre pilars fonamentals: la línia única, el temps d’exposició al valencià, les exempcions i les avaluacions anuals.

Un dels punts forts de la nova llei d’educació és que incideix en el domini equilibrat del valencià i del castellà i assegura un coneixement funcional d’una llengua estrangera. La normativa ha tingut en compte els estudis dels experts en aprenentatge de llengües i les Unitats per a l’Educació Multilingüe. En aquest sentit, Escola Valenciana ha valorat que «es tracta d’una llei que obri el camí per avançar vers el plurilingüisme real amb el valencià com a llengua vehicular», ha exposat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.

A més, aquest text legal «ha avançat el calendari d’aplicació, té en consideració les minories lingüístiques del centre i, així, afavoreix l’educació inclusiva, la coeducació i l’educació en valors socials que promou Escola Valenciana. És important al·ludir a dues elements que introdueix respecte de l’anterior llei: en primer lloc, la metodologia del tractament integrat de llengües i continguts i, en segon lloc, integra els ensenyaments de Formació Professional, Escola d’Adults, i incideix en l’educació especial».

Dins del sistema educatiu, la llei garanteix la normalització de l’ús social i institucional del valencià, cosa que «revertirà de forma positiva en el prestigi del valencià», ha comentat la portaveu de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana, Mireia Soriano. Uns altres punts favorables que ha valorat Escola Valenciana és que hi haja un programa únic als centres i que l’ús vehicular de les llengües al sistema educatiu es regularà segons el que dispose la normativa vigent, aprovada per l’òrgan administratiu competent de la Generalitat Valenciana.

PLC: les matèries en valencià han d’estar per damunt del 50%

Escola Valenciana opina que cal, com a mínim, un 50% d’hores lectives i continguts curriculars en valencià per assolir un domini equilibrat de les llengües oficials i, d’aquesta manera, acostar-se al plurilingüisme. Així, l’entitat cívica, que treballa des de fa més de tres dècades en la normalització del valencià, recomana els centres educatius de tot el País Valencià que dissenyen un Pla Lingüístic de Centre —PLC— amb el valencià com a llengua vehicular de l’ensenyament.

El PLC s’haurà d’avaluar almenys cada quatre anys; no obstant això, «des d’Escola Valenciana pensem que els centres educatius haurien de modificar-lo cada curs amb propostes de millora supervisades per la inspecció educativa», en paraules de Mireia Soriano.

Una de les esmenes d’Escola Valenciana a la Llei de Plurilingüisme és la incorporació de l’anglés en Educació Infantil amb un enfocament d’obertura de les llengües. La presència de l’anglés queda establida en un mínim del 10% de l’horari curricular, un percentatge que l’entitat cívica qualifica d’«adient per començar a treballar una llengua estrangera a l’aula». Quant al castellà, Escola Valenciana insisteix en què no s’hauria d’incorporar fins a Educació Primària amb la metodologia d’immersió lingüística d’alguns programes experimentals.

L’adéu a les exempcions

Escola Valenciana considera que posar fi a les exempcions de valencià en les zones que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià assenyala ‘zones de predomini lingüístic castellà’ hauria suposat, d’una banda, una peça essencial per estendre el coneixement del valencià a tot el País Valencià i, d’altra banda, hauria contribuït a normalitzar-ne l’ús. «El fet que la Llei de Plurilingüisme no aplegue la supressió de les exempcions aguditza les diferències entre les dues comunitats lingüístiques i, a més, dóna continuïtat a la discriminació, en tant que no ofereix igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat», en paraules de Mireia Soriano.

Escola Valenciana creu necessari que els centres avancen any rere any en el seu programa de normalització lingüística i, d’aquesta manera, amplien el temps curricular i no curricular d’exposició al valencià. Cal assolir els objectius de la llei i garantir el dret de l’alumnat a aconseguir el domini equilibrat de les dues llengües. En aquesta línia, Escola Valenciana es posa a disposició dels centres educatius que vulguen assessorament per avançar en el plurilingüisme.

A tall de síntesi, Escola Valenciana desitja que tot l’alumnat del País Valencià puga assistir a una escola de qualitat, una escola que educa en valors i que forme un alumnat competent en tres llengües: el valencià, el castellà i l’anglés.

 

3 comentaris a “Escola Valenciana recomana els centres educatius triar el valencià com a llengua vehicular per garantir el plurilingüisme

  1. Com a docent m’agradaria donar la meua opinió sobre la nova llei de plurilingüísme. Pense que suposa un retrocés per a la supervivència del valencià. Al meu centre el resultat d’aquest nou projecte

  2. Ha suposat una pèrdua per al valencià. El programa enviat per conselleria per a determinar les hores destinades a les llengües dona peu tirar per la finestra eixa immersio que tan avalada o

    1. Esta per la comunitat lingüísta. Hi ha molts interrogants que no garanteixen la supervivència del valencia: q passa amb els centres majoritària ment d’immigrants? La llengua q aprenen aquestes famílies es el castella. Per a q els valdrà el val si durant tota la seua escolaritzat es podran expressar en castellà? Qui supervisarà q el val és la llengua vehicular del centre?
      En quants centres més haurà passa’t el q al meu?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: