Escola Valenciana mostra preocupació per la supressió d’unitats en l’educació pública i el retrocés d’hores d’ensenyament en valencià

  • L’entitat cívica mantindrà una reunió d’urgència amb la Direcció General de Política Educativa.

  • El correu electrònic educacio@fev.org està a l’abast dels centres educatius i les famílies per fer reclamacions sobre la pèrdua d’unitats o qualsevol altra irregularitat percebuda.

La Federació d’Associacions per la Llengua – Escola Valenciana ha estudiat les denúncies sobre la supressió d’unitats en diversos centres educatius públics que han arribat a la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord i a la Coordinadora d’Alumnes, Professorat, Pares i Mares per l’Ensenyament Públic en Valencià —CAPPEPV—. «L’escola privada i concertada és subsidiària de la pública, és a dir, serveix de suport quan els centres educatius públics no donen a l’abast i, ara com ara, no estem en aquesta situació. Per tant, si hi ha una baixada de les matrícules, mai s’han d’eliminar unitats en l’escola pública mentre hi haja concerts sostinguts amb fons públics», ha exposat la portaveu de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana, Mireia Soriano.

Entre els centres educatius que han patit supressions d’unitats a l’Horta Nord i a València, cal remarcar-ne alguns casos, com el del CEIP Villar Palasí de Burjassot: «Hi ha hagut una baixada de matrícula i s’han quedat amb 24 matriculats en 3 anys, de manera que s’ha suprimit una unitat i dues places de mestra, tot i que podrien haver-hi alumnes amb necessitats educatives especials i, amb la qual cosa, estaria justificada la segona unitat», tal com ha expressat el president de la Coordinadora de l’Horta Nord, Àngel Martí.

Un altra circumstància que la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana ha qualificat de «greu» s’ha desenvolupat al CEIP Lloma Llarga de Paterna. En aquest cas, les famílies s’han trobat amb què el llistat de llibres de text per a primer de Primària és majoritàriament en castellà i en cap matèria troncal s’ha demanat llibre en valencià. Sembla que «el Pla Lingüístic de Centre —PLC—, que organitza el temps d’exposició en valencià, castellà i anglés, s’ha unificat amb l’objectiu d’aglutinar les dues línies lingüístiques que hi havia, amb la conseqüent i ben remarcable reducció de matèries en valencià respecte de les que hi havia en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià anterior».

Segons els denunciants, sembla que la Direcció del CEIP Lloma Llarga assegura que compleix la llei perquè imparteix un 40% de matèries en valencià. Tanmateix, Mireia Soriano insisteix en què el centre «no pot escudar-se en la manca de capacitat del professorat per fer ensenyament en valencià. No podem permetre que hi haja un percentatge d’hores de valencià inferior, ni que les assignatures troncals no s’impartisquen en la nostra llengua. La Conselleria d’Educació hauria d’impedir aquest retrocés i assegurar, almenys, idèntica exposició d’hores en valencià o més encara de les que el centre impartia amb l’anterior normativa».

De forma semblant, la CAPPEPV també ha constatat el cas pendent del CEIP Vicente Gaos de València. El centre aprovà un PLC amb presència majoritària de valencià. Es tracta d’un programa experimental en Infantil, que estableix un 90% d’hores en valencià i un 10% en anglés, però no va arribar als 2/3 del Consell Escolar per aprovar-lo. Finalment, la Conselleria ha resolt un PLC en què hi ha un 45% de matèries en valencià, un 45% en castellà i un 10% en anglés, aproximadament.

Aquesta resolució ha provocat «un malestar de moltes famílies del centre, que no entenen la pèrdua d’assignatures en valencià. Sobretot, tenint en compte que cal ampliar la docència en la llengua minoritària i minoritzada, en aquest cas, el valencià, per assolir un domini equilibrat de les dues llengües oficials», segons ha declarat la presidenta de la CAPPEPV, Laura Font.

Les mares i els pares han manifestat la seua preocupació a la CAPPEPV i a Escola Valenciana. Les dues entitats els han donat suport i un dels compromisos que han assumit ha estat demanar una reunió d’urgència amb la Direcció General de Política Educativa amb l’objectiu de conéixer la justificació de la Conselleria d’Educació per minvar les hores de valencià en aquests casos.

També hi ha hagut incidències semblants en centres públics de Paterna, Rafelbunyol, Museros i Tavernes Blanques.

Escola Valenciana ha oferit assessorament als centres educatius i les famílies que vulguen presentar reclamacions o queixes tant a les direccions dels centres com davant de la Conselleria d’Educació. Poden vehicular qualsevol irregularitat a través del correu educacio@fev.org.

 

Més Formació Professional a l’IES la Patacona d’Alboraia

La Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord signà la setmana passada la carta d’adhesió de l’IES la Patacona d’Alboraia, en la qual s’exposa el projecte d’ampliació d’estudis de Formació Professional amb noves titulacions relacionades amb Processos agropecuaris geosostenibles. Escola Valenciana se suma a aquesta reivindicació i dóna suport a la demanda de l’IES la Patacona d’introduir noves branques del coneixement en aquest centre formatiu, cosa que «donaria continuïtat al desenvolupament de l’agricultura, fomentaria l’acostament dels joves i el relleu generacional, incorporaria les noves tecnologies, facilitaria el treball agrícola i mantindria la qualitat dels productes i, al capdavall, milloraria l’economia i s’afavoriria el creixement sostenible», en paraules de Mireia Soriano.

Des d’Escola Valenciana «apostem perquè aquests estudis de Formació Professional siguen referents en educació ambiental i ecològica i també ho siguen en normalització lingüística: el valencià ha de ser la llengua que vehicule aquestes branques del coneixement».

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: