Convocatòria de concurs públic per a la realització d’un estudi sociològic sobre el moviment «ESCOLA VALENCIANA»

  • El 6 de desembre és la data límit per enviar la documentació requerida

  • La resolució i proposta de concessió d’aquest estudi es produirà al voltant del 20 de desembre de 2018.

Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua convoca un concurs públic per a la realització d’una investigació sociològica que analitze el moviment social al voltant del qual treballa l’entitat des de fa més de trenta anys. Aquesta investigació ha de tenir en compte tant el desenvolupament històric del moviment com l’anàlisi de les línies d’activitat pròpies d’Escola Valenciana en l’actualitat.

La convocatòria està pensada principalment per a equips d’investigació de les universitats valencianes, sense perjudici que hi puguen optar també altres entitats d’investigació públiques o privades. El projecte tindrà una durada màxima de dos anys i l’informe final haurà d’estar acabat el 31 de desembre de 2020.

El finançament màxim de la proposta serà de 45.000 €. La provisió de fons atorgada al grup de treball escollit es farà en dos terminis: el 60% en el moment d’inici de la investigació i el 40% en el moment de lliurament de l’informe final.

La memòria tècnica del projecte ha de tindre una llargària d’un màxim de 15 pàgines A4, amb font de lletra Arial o similar, mida de text 12, interlineat senzill al cos del paràgraf i espai 1,5 entre paràgrafs. Ha de contindre els següents apartats: resum de la proposta, objectiu general, objectius específics, preguntes i/ o hipòtesis de treball, etapes de la recerca i activitats, cronograma i pressupost desglossat.

La memòria ha d’anar acompanyada d’una carta de motivació que continga la composició de l’equip, amb la identificació de la investigadora o l’investigador principal i del Curriculum Vitae normalitzat i abreujat de cadascun dels membres, amb especial èmfasi en l’activitat realitzada en els últims cinc anys relacionada amb els temes i objectes del present estudi.

[button link=”https://escolavalenciana.org/estudifev/” type=”big” color=”silver” newwindow=”yes”] Més informació[/button]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: