El Consell d’Europa avalua el grau de compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

L’escolarització òptima en valencià encara no està completament garantida

Escola Valenciana ha comparegut davant del Comitè d’Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) per explicar que l’escolarització en valencià, l’única que assegura un aprenentatge plurilingüe, encara no està completament garantida per a l’alumnat valencià. La delegació oficial del Comitè, formada per Fernando Ramallo Fernández, Dieter Halwachs, René De Groot i Csaba Pákozdi, s’ha reunit a València amb Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià i membres de l’Obra Cultural Balear i de l’STEI com representants de les Illes Balears, ja que la compareixença s’ha fet amb motiu de la redacció d’un informe conjunt de tots els territoris del domini lingüístic.

Només un 30% de l’alumnat és competent en valencià a l’acabar l’ESO

Escola Valenciana ha denunciat davant el Comitè d’Experts que el sistema educatiu valencià ha segregat històricament l’alumnat per llengües, cosa que ha dificultat un aprenentatge equilibrat del valencià. Com a conseqüència, han apuntat els representants D’Escola Valenciana, Vicent Moreno i Alícia Martí, “només un 30% de l’alumnat valencià acaba l’educació obligatòria amb competència suficient en les dos llengües oficials”, una xifra que les entitats han considerat alarmant. Escola Valenciana ha destacat el fet que la LOMCE, també coneguda com a Llei Wert, limita el desenvolupament legislatiu autonòmic fins al punt que no es pot rebre més d’un 60% de matèries en la llengua pròpia. Totes les recomanacions i la investigació de les Unitats per a l’Educació Multilingüe de les universitats valencianes apunten a la màxima escolarització en la llengua minoritària i la incorporació progressiva d’una llengua estrangera. D’aquesta manera, ha assegurat Escola Valenciana davant del Comitè d’Experts, un compliment correcte de la CELRoM implicaria adoptar el model d’immersió lingüística en valencià.

Un tractat internacional ratificat però ignorat

L’Estat espanyol incompleix el tractat internacional de promoció de les llengües regionals o minoritàries. Així ho ha denunciat la Plataforma per la Llengua. Manuel Carceller, delegat de la Plataforma per la Llengua País Valencià, ha exposat que l’Estat espanyol ha incomplert les principals recomanacions que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va fer en el darrer cicle d’avaluació del compliment de la CELRoM. “L’ordenament jurídic espanyol no s’adequa als compromisos adquirits en la ratificació de la carta, tot i que l’article 96.1 de la Constitució espanyola estableix que els tractats internacionals ratificats s’incorporen automàticament a l’ordenament jurídic espanyol. I aquesta manca d’adequació té com a resultat un marc d’impunitat per al funcionariat que discrimina la ciutadania pel simple fet de parlar en valencià”, ha apuntat Carceller.

El valencià no és necessari per accedir a la funció pública al País Valencià

Acció Cultural, per la seva banda, ha remarcat que cap de les lleis autonòmiques que regulen la funció pública estableix la capacitació lingüística del funcionariat, fet que comporta que la ciutadania valenciana puga no ser atesa en la seua llengua, no només davant l’Administració de l’Estat, sinó davant de la seva Administració autonòmica.

Un tractat internacional per protegir les llengües històriques

La CELRoM és un tractat promogut pel Consell d’Europa l’any 1992 que té com a objectiu protegir les llengües històriques d’Europa que no tenen caràcter oficial a nivell d’estat, anomenades també regionals o minoritàries. Amb aquest objectiu, la Carta compromet els Estats signants i ratificants, com l’espanyol, a garantir uns drets mínims en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: