ODL: Formulari de queixa

L’Oficina de Drets Lingüístics ofereix diferents recursos a través d’aquesta pàgina web i també us podeu posar en contacte amb el nostre personal a través del telèfon que s’especifica o per correu electrònic. A més, des d’aquest espai, també es pretén fer campanyes per fomentar l’ús del valencià en àmbits on la presència de la nostra llengua és minoritària com l’oci i el temps lliure, el món empresarial i comercial, l’àmbit de la justícia o els mitjans de comunicació valencians.

La creació d’aquest servei té, a més, l’objectiu de recolzar totes les iniciatives cíviques i institucionals dirigides a desenvolupar i potenciar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), que a novembre de 2008 va complir 25 anys. Us fem un resum de la legislació amb la col·laboració de la Unitat per l’educació Multilingüe d’Escola Valenciana i la Universitat d’Alacant.L’Oficina de Drets Lingüístics és un servei que Escola Valenciana posa a l’abast de tota la ciutadania valenciana per donar assessorament jurídic i facilitar informació a les persones a les quals se’ls nega el dret a viure en valencià, és a dir, a usar de forma natural i normalitzada la nostra llengua en qualsevol àmbit d’ús.

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d'informar les persones interessades de les circumstàncies i condicions del tractament de les seues dades i dels drets que els assisteixen, posem a la vostra disposició la següent informació. RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Fundació Escola Valenciana. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES: Tramitar la corresponent queixa mitjançant l'oficina de Drets Lingüístics d'Escola Valenciana. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que li és exigible legalment, i són destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l'organització. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Interés legítim de les parts per donar resposta a la sol·licitud d'informació. PERSONES DESTINATÀRIES DE LES VOSTRES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi haja una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals. ELS VOSTRES DRETS: Podeu revocar el consentiment i exercir els vostres drets d'accedir, rectificar, oposar-vos, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Fundació Escola Valenciana, C/ Josep Grollo, 91, 46025 València, a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD). *

Escola Valenciana presenta ‘Bústia PLC‘, una nova eina de participació a la disposició d’equips directius, alumnat, professorat i famílies per a recopilar el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) i el Projecte Lingüístic de Centre (PLC).

Des d’Escola Valenciana, volem identificar aquelles situacions que es poden esmenar i millorar per tal d’incrementar la presència del valencià als centres i tractar d’aconseguir la igualtat lingüística al sistema educatiu.

‘Bústia PLC’ és un formulari de lliure accés perquè les comunitats educatives puguen fer constar les experiències d’incompliment de la normativa vigent.

Les dades recollides s’incorporaran automàticament a l’Informe de denúncies dels drets lingüístics al País Valencià que elaborem pel Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, el 4 de desembre. La informació servirà, a més, per a tindre una fotografia de situació en concloure el curs escolar perquè els agents educatius puguen prendre decisions basades en aquestes realitats.

Amb el suport de: