Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Escola Valenciana [José Grollo 91, baix, 46025, València. Tel 963472783] i la finalitat dels quals és només de suport al soci/client.
Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic amics@escolavalenciana.org. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Escola Valenciana faça les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguen necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat.
Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que siga remès a Escola Valenciana per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Escola Valenciana.
Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a amics@escolavalenciana.org i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.
Baixa com a soci: Si desitgeu donar-vos de baixa com a soci, heu d’adreçar-vos per escrit a Escola Valenciana [José Grollo 91, baix, 46025, València] tot indicant les vostres dades.
LOPD: Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers d’Escola Valenciana.
(*) Dret de rectificació: Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers d’Escola Valenciana.
(*) Dret a oposició: Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers d’Escola Valenciana.
(*) Dret a cancel·lació: Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers d’Escola Valenciana.
* De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

Amb el suport de:

Conselleria de transparència Conselleria d'Educació' Sempre teua. La teua llengua'