MATRICULA EN FUTUR, MATRICULA EN VALENCIÀ

Benvinguts i benvingudes a la campanya.


Per què la campanya? Mira el Vídeo promocional – Descarrega la Falca de Ràdio amb Núria Roca – Decarrega el banner i posa’l a la teua web. – FORMULARI DE DEMANDA DE LÍNIA EN VALENCIÀ


Què cal fer per matricular el teu fill o filla a l’escola en valencià?


Cal que et poses en contacte amb el teu Ajuntament que és qui adjudica la matricula del teu poble (buscar el telèfon). Cal que preguntes pel Departament d’Educació. Ells t’informaran de l’Escola o Institut que s’encarrega de la coordinació dels programes d’ensenyament en valencià (què és el PEV?) o el programa d’immersió lingüística (què és el PIL?). En el cas que no et donen resposta favorable en l’Ajuntament o l’Escola, cal que telefones al Servei Territorial d’Ensenyament de la teua província (buscar el telèfon). En el cas que ni l’Ajuntament ni la Generalitat no li atorguen plaça en valencià al teu fill o filla ací pots presentar una reclamació davant del Comissió Municipal d’Escolarització i també al Servei Territorial d’Ensenyament ja que no s’estaria complint un manament bàsic de la legislació vigent i nosaltres li ajudarem des d’Escola Valenciana a resoldre-la al seu favor i aconseguir ensenyament en valencià per al seu fill o filla.


Matricula en futur, matricula en valencià


1. Com puc trobar el telèfon del meu Ajuntament?
2. Com puc trobar el telèfon del meu Servei Territorial?
3. On puc trobar els documents per a la matriculació?
4. Com trobar l’escola que fa ensenyament en valencià?
5. Quines modalitats d’ensenyament en valencià hi ha?
6. Com puc trobar el telèfon dels inspectors?


Com puc trobar el telèfon del meu Ajuntament?


Guia de Municipis en pdf.


>> Inici


Com puc trobar el telèfon del meu Servei Territorial?


Telèfons del Servei Territorial d’Ensenyament Provincial:


Castelló 964358470
València 961964110
Alacant 965935006


>> IniciOn puc trobar els documents per a la matriculació?


Admissió d’alumnes:
http://www.cult.gva.es/dgcd/admisal/admisal.htm


• Annex II – Confirmació de plaça
• Annex III – Sol·licitud d’admissió en Educació Infantil i Ensenyament Bàsics
• Annex IV (bis) – Sol·licitud d’admissió en batxillerat
• Annex V – Sol·licitud d’admissió en Cicles Formatius de Grau Mitjà
• Annex VI – Criteri Renda de la Unitat Familiar


>> Inici


Com trobar l’escola que fa ensenyament en valencià?


Fes clik a http://www.cult.gva.es/dgcd/dgcdtemp/dghome.htm
Tria la teua població. Escull l’escola que desitges fent clik a l’enllaç 46XXXX i comprova que fa PEV (Ensenyament en valencià) o PIL (Immersió Lingüística)


La Conselleria de Cultura i Educació té l’obligació de garantir l’ensenyament en valencià. En el cas que no s’acomplisca, presenta la teua sol·lictud o demanda d’ensenyament en valencià ací.


>> Inici


Quines modalitats d’ensenyament en valencià hi ha?


ELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA
El sistema educatiu valencià articula en els centres d’Educació Infantil i Primària, dels municipis de territoris de predomini lingüístic valencià, tres programes d’Educació Bilingüe:


• El Programa d’Ensenyament en Valencìa (PEV). Si vols Línia en Valencià
• El Programa d’Immersió Lingüística (PIL) Si vols Línia en Valencià
• El Programa d’Incorporació Progressiva (PIP). Si no vols Línia en Valencià


PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIA (PEV) (Línia en Valencià)
És un programa d’educació bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament valencianoparlant.
Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d’ensenyament, incorporant-se l’àrea de castellà des del primer moment. Es poden incorporar tantes àrees com calga en castellà o en valencià per aconseguir fer bilingüe l’alumnat.
La llengua estrangera s’hi incorpora en 3r. de Primària.


PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL) (Línia en Valencià)
És un programa d’educació bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament castellanoparlant.
Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d’ensenyament, incorporant-se l’àrea de castellà durant el primer o segón cicle de Primària.
Es poden incorporar tantes àrees en castellà i en valencià com calga per aconseguir un alumnat bilingüe.
La llengua estrangera s’hi incorpora en 3r. de Primaria.


PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA (PIP) (Línia en Castellà)
Quan en centres situats en els municipis de predomini lingüístic valencià no s’apliquen els programes anteriors.
Comença usant majoritàriament el castellà com a llengua d’ensenyament, incorporant-se l’àrea de valencià com a matèria des del primer moment. En el programa s’impartirà en valencià, entre les àrees no lingüístiques, com a mínim, l’Area de Coneixements del medi natural, social i cultural a partir del tercer curs d’Educació Primària.


>> Inici


Com puc trobar el telèfon dels inspectors?


Telèfons d’Inspecció Educativa Provincial:


Castelló 964358493
València 961964180
Alacant 965935007


>> Inici


 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: