Èxit de les jornades "Cap a una Escola Plurilingüe"

Les conclusions de les I Jornades Cap a una escola plurilingüe, celebrades en el Departament d’educació d ela Universitat Jaume i els dies 7 i 8 de juny de 2011, es concreten en diferents àmbits:

 

  1. Les aportacions dels ponents, amb la conformitat de tot el professorat assistent, mostren el seu absolut convenciment de que el nostre sistema actual d’escola plurilingüe, ha d’avançar i fonamentar-se sobre els models actuals ( PIL; PEV; PEBE i PIP)

  2. Que qualsevol sistema o projecte que no contemple la nostra història escolar dels darrers 20 anys, que no conega i no considere que les llengües no són totes iguals, ni es comporten de la mateixa manera pel que fà a l’aprenentatge de les persones, està abocat al fracàs, i amés, suposa un engany per les famílies que tan sols busquen el millor per als seus fills.

  3. En aques sentit, sols començant l’ensenyament reglat per la llengua minoritzada (en el nostre context el valencià) i incorporant el castellà i l’anglès paulatinament i de forma ordenada, en diferents moments segons convinga, assegurarem una competència plurilingüe als nostres escolars.

  4. La formació del professorat cal orientar-la cap a una major conciència dels fenòmens que acompanyen l’educació plurilingüe, a més d’una millor formació lingüística quan siga necessari.

  5. És necessari també portar a terme una formació professional en les noves maneres d’entendre la didàctica de les llengües: de forma integrada, inclusiva i amb perspectives interculturals.

  6. Cal aproximar el professorat a exemples d’escoles que treballen des d’aquesta perspectiva, per tal d’orientar la pràctica.

  7. Cal estendre la formació als claustres, no sols a les persones, que per voluntat, es formen,

  8. Cal una formació de pares i mares que el permeta, a partir de la informació i el coneixement, prendre les decissions adequades al futur dels seus xiquets, i no regides per creences o propostes interessades i acientífiques.

  9. L’alumnat que estudia per a mestre en la universitat cal que tingue molt cleres totes estes perspectives sobre l’escola plurilingüe.

  10. El professorat ha de tindre temps i espais adequats, revisió d’horaris i d’estructures organitzatives, per portar endavant la millora de l’escola que necessitem

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: