Escola Valenciana ha presentat hui un document sobre plurilingüisme avalat per 33 institucions

Aquesta iniciativa, impulsada per Escola Valenciana, ha estat consensuada per 33 entitats i institucions que representen el món acadèmic, els docents, els pares i les mares, els sindicats d’estudiants, representants polítics i entitats socials de defensa de la nostra llengua.

Cal destacar que entre les institucions que avalen el document estan les cinc universitats públiques valencianes, l’IIFV i les diverses Unitats per a l’Educació Multilingüe universitàries.

El document fixa 9 punts que es consideren bàsics per refer i enriquir el Decret definitiu sobre plurilingüisme i sense els quals es faria molt complicat arribar a un consens en aquesta matèria amb la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

"Ara cal esperar la resposta de la consellera María José Catalá i ens agradaria que fóra ràpida, perquè aquest document està avalat i creat entre totes les entitats i institucions directament involucrades en aquest procés i compta amb el suport absolut de la comunitat científica entesa en la matèria, que representen les cinc universitat públiques valencianes", ha declarat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.

El document que s’ha presentat inclou els següents apartats:

• Que els actuals programes d’educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) siguen la base dels programes plurilingües i que els centres puguen augmentar la presència de l’anglés a través de projectes o d’àrees, d’acord amb les seues possibilitats organitzatives i amb el context sociolingüístic en el qual es troben. Proposem que els programes siguen denominats PPEV, PPIL, PPIP. Que els programes tinguen una continuïtat i manteniment en el pas de Primària a Secundària.

• Que l’elaboració del Disseny Particular de Programa (DPP) corresponga als centres educatius en funció dels seus propis contextos i amb coherència respecte a les avaluacions externes realitzades o que s’hagen de realitzar. En el cas del PPIP, que es determine com a mínim l’àrea de Coneixement del Medi a partir del 1r curs d’Educació Primària, tal i com s’indica en l’actual normativa dels Programes d’Educació Bilingüe Enriquits (Ordre de 30 de juny de 1998). Més enllà de l’Àrea de Coneixement del Medi i de Llengua, el DPP del PPIP contemplarà la possibilitat d’ampliar més àrees en valencià segons les necessitats de cada context educatiu, per aconseguir la competència lingüística real de les dues llengües oficials per part de l’alumnat.

• Que l’exempció de l’àrea de valencià tindrà sempre un caràcter temporal en tot el territori valencià.

• Tal com estableix el marc legal àmpliament consensuat (Estatut d’Autonomia, LUEV, LOE), que es tinguen en compte els últims resultats de la recerca envers el desenvolupament multilingüe de l’alumnat, on es destaca la necessitat de promocionar la llengua pròpia i l’estrangera en comunitats bilingües (amb una llengua predominant i una minoritzada). Aquesta apareix com a única via per aconseguir un trilingüisme productiu. S’ha de considerar l’efecte neutralitzador de la llengua predominant (castellà) sobre la llengua minoritzada (valencià) i l’estrangera (anglés), sobretot en Infantil. Cal fixar-se en els resultats científics que s’han publicat en els últims deu anys i que confirmen els avantatges del bilingüisme productiu en l’adquisició de l’anglés com a tercera llengua. Cal incidir en l’avaluació, els resultats han de legitimar els itineraris emprats. L’avaluació diagnòstica ha de contemplar l’avaluació de les competències plurilingües de l’alumnat.

• Que la metodologia que s’aplique per dur endavant els programes plurilingües es base en el TIL (Tractament integrat de llengües) i TILC (Tractament integrat de llengua i contingut) i per a això cal formació específica destinada al professorat.

• Que es cataloguen lingüísticament en valencià totes les places del professorat del Sistema Educatiu Valencià. Per a l’eficiència dels programes educatius tot el personal docent ha d’estar capacitat en les dues llengües oficials. L’administració educativa ha de dotar de recursos per tal què els docents assolesquen la capacitació exigida.

• Que es propicie un període de debat i reflexió en els centres perquè puguen determinar les seues necessitats de recursos i formació. Els centres necessiten un curs d’antelació per preparar el seu DPP i organitzar el centre i el professorat en funció de les noves necessitats del programa. A més, cal assegurar a les famílies la informació suficient abans de la presentació de sol•licitud de plaça en els centres educatius, que està prevista per al període del 7 al 16 de maig de 2012.

• Que es dote els centres de recursos materials i personals suficients per a garantir el correcte desenvolupament dels programes. Que s’assegure la formació del professorat i que es promocione l’edició de materials des d’una perspectiva plurilingüe.

• Que es tinga en consideració tot el document "L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià" elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i que compta, des de febrer del 2011, amb el suport i consens de tota la Comunitat Educativa i científica.

Les institucions i entitats que avalen aquest document de bàsics sobre plurilingüisme són:

 

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSITAT JAUME I 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
UEM – UJI
UEM – UA
CONFEDERACIÓ d’AMPAS GONZALO ANAYA DE LA CV
FAPA Castelló Penyagolosa
FAPA-València
FAPA Enric Valor Alacant
ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE PRIMÀRIA
ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE SECUNDÀRIA FAPA
CCOO PV
FE CCOO PV
STEPV
INTERSINDICAL VALENCIANA
UGT PV
FETE-UTG PV 
BEA
CAMPUS JOVE
ESCOLA VALENCIANA – FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA
ACPV
CA REVOLTA
SOCIETAT CORAL EL MICALET
ASSOCIACIÓ D’EDITORS DEL PAÍS VALENCIÀ
ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA
PSPV-PSOE
COMPROMÍS
EUPV
ERPV
ELS VERDS

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: