Joanot Martorell

Joanot Martorell (1413? – 1468) és un cavaller de la petita noblesa valenciana i escriptor del Tirant lo Blanc (1465), una de les novel·les fonamentals del segle XV.

Martorell va escriure altres textos que no ens han arribat en la seua totalitat, com ara la novel·la Flor de cavalleria i el relat inacabat Guillem de Varoic. El Tirant lo Blanc és el llibre profà més llegit a l’Europa de la darreria del segle XV i XVI i, de fet, ja fou traduït al castellà el 1511 i a l’italià el 1513. Ofereix el dualisme entre la retòrica cultista llatinitzant i l’expressió col·loquial popular. El llibre apassionà els millors narradors de l’època, com ara Miguel de Cervantes, el qual, al sisé capítol de la primera part del Quixot, el qualificà d’«el mejor libro del mundo».

Tot seguit us oferim un fragment de la novel·la:

«Pare reverent, puix a la santedat vostra plau tant saber mon nom, jo só molt content dir-los-us. A mi dien Tirant lo Blanc, per ço com mon pare fon senyor de la Marca de Tirània, la qual per la mar confronta ab Anglaterra, e ma mare fon filla del duc de Bretanya e ha nom Blanca; e per ço volgueren que jo fos nomenat Tirant lo Blanc.» […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: