L’ACV Tirant lo Blanc, ACPV i Escola Valenciana reclamen la urgència de l’exigència de la competència lingüística en valencià per a l’accés a la Funció Pública

El passat mes de febrer el Ple del Consell va aprovar el Projecte de llei de la funció pública valenciana. El projecte preveu que s’acredite la competència lingüística en valencià per a l’accés a la funció pública, segons es determine reglamentàriament.

L’objectiu d’aquest requisit és garantir el dret de la ciutadania, recollit en l’Estatut d’Autonomia, a rebre un tracte equitatiu per part de les administracions públiques de La Generalitat, així com el dret a dirigir-se a l’administració valenciana en qualsevol de les dues llengües oficials, i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, ja tenia com un dels objectius específics fer efectiu el dret de la ciutadania a conéixer i usar el valencià, i disposava que l’Administració, per a fer-ho possible, adoptara les mesures que calgueren per tal d’impedir la discriminació de les persones pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials.

En aquest sentit, les entitats celebren que l’actual projecte de llei haja esmenat aquesta manca i preveja l’acreditació de la competència lingüística en valencià com un requisit per a l’accés a la funció pública. Això no obstant, finalment la llei no determina els nivells de coneixement de llengua exigibles a cada cos i estableix, en la disposició final tercera, el termini d’un any des de l’entrada en vigor perquè el Consell aprove la disposició reglamentària que els regule.

La competència lingüística en valencià és un requisit necessari per a assegurar el coneixement suficient de les dues llengües oficials per part del personal de les administracions valencianes, i per tant, per a poder garantir els drets lingüístics del conjunt de la ciutadania valenciana.

Després de trenta-set anys d’incompliment de l’articulat de la LUEV, és necessari que el Consell reglamente aquest aspecte sense demora; per això demanem que s’agiliten els tràmits per a aprovar el projecte, respectant l’articulat actual pel que fa al requisit de la capacitació lingüística, així com que s’accelere l’elaboració i l’aprovació del reglament que haurà de determinar el nivell de coneixement de valencià exigible en cada àmbit d’ocupació pública, de manera que es respecte, com la mateixa llei prescriu, el principi d’adequació entre el nivell de coneixement de valencià exigible i les funcions corresponents al lloc de treball.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: