Les UEM de les universitats valencianes, el Departament de Filologia Catalana de la UA, Escola Valenciana i la seu d’Alacant de l’IIFV demanen retirar la proposta del Consell de reconeixement de la competència lingüística per homologació dels estudis

Les entitats consideren que la proposta s’ha fet sense una avaluació prèvia i que devaluarà l’acreditació del valencià, desincentivarà l’adquisició de la llengua i en consolidarà el desprestigi social

Les Unitats per a l’Educació Multilingüe de les Universitat d’Alacant, València i Jaume I, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valencianax i Escola Valenciana demanen la retirada del projecte de decret del Consell que regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu del País Valencià.

La proposta de decret aporta com a novetat que acredita un nivell B2 a l’alumnat que acaba el Batxillerat havent aprovat l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en els dos cursos d’aquesta etapa, i que reconeix un nivell de C1 a l’alumnat que acaba el Batxillerat amb més d’un 7 en aquesta matèria en els dos cursos.

Segons les entitats, la proposta no té un fonament suficient i comportarà un perjudici no sols al coneixement que té la població del valencià formal, sinó, més encara, al prestigi social de la llengua:

  1. Perquè la proposta pressuposa que és equivalent una qualificació numèrica d’una matèria a un nivell de competència lingüística d’acord amb el MECRL, però no té en compte que aquesta assignatura té continguts i competències nolingüístiques que també formen part de l’avaluació.
  2. Perquè en aquest moment l’administració no té informació suficient per a acreditar que l’alumnat que finalitza els estudis del Batxillerat ha assolit elnivell mínim exigit de B2 de valencià. No hi consta que s’haja avaluat el nivell de llengua amb què acaba l’alumnat aquesta etapa educativa, i aquesta hauria de ser una mesura prèvia a qualsevol proposta d’homologació. Si s’ha fet l’avaluació, els resultats haurien de ser públics i, en cas de confirmar-se l’assoliment del nivell, aquest seria un argument a favor de l’homologació.
  3. Perquè la concessió d’un nivell de C1 segons el MECRL en les condicions esmentades traeix directament l’esperit del MECRL: la distinció entre unnivell i un altre en el MECRL no respon a una qualificació numèrica major o menor en l’avaluació, sinó a l’adquisició d’uns graus de competència i d’uns coneixements diferents que requereixen, doncs, instruments d’avaluació també diferents. La proposta simplifica en extrem l’avaluació de la competència lingüística i no s’ajusta al marc de referència al qual es vol encabir.

En conseqüència, les entitats consideren que la mesura comportarà la devaluació dels títols de coneixement de valencià, que actualment són expedits per entitats acreditades, centres d’idiomes o institucions universitàries; desincentivarà l’adquisició efectiva de la competència comunicativa en aquesta llengua i consolidarà la percepció del valencià com una llengua de segona. Es tracta d’una mesura que es proposa, a més, en un context preocupant de minorització del valencià, tal com demostren les dades d’ús social de la llengua que recull la darrera enquesta de Coneixement i ús social delvalencià (2022) de la mateixa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

En el cas que l’administració vulga establir un mecanisme d’homologació del nivell B2 de valencià a l’alumnat que finalitze el Batxillerat, les entitats insten la Conselleria competent a fer una avaluació rigorosa dels resultats de la implantació del PEPLI en el quadrienni 2019-2022 que demostre que s’assoleixen els objectius que estableix la llei quant al nivell de valencià de l’alumnat en acabar l’etapa. A més, les entitats demanen retirar la proposta d’homologació d’un C1 d’acord amb el MECRL a l’alumnat que supere l’assignatura de Valencià al Batxillerat amb una puntuació igual o superior al 7.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: