Escola Valenciana defensa la igualtat lingüística davant els atacs polítics i socials envers el valencià

Escola Valenciana denuncia els atacs polítics i socials envers el valencià que pretenen minimitzar el reconeixement com a llengua pròpia i la seua protecció, com és la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la llibertat d’elecció de llengua, promoguda per “Hablemos español”, que les Corts debaten els últims dies. L’entitat defensa que aquesta proposta, així com altres amb què amenaça l’actual govern de PP-VOX, desmereixen referents normatius com l’Estatut d’Autonomia, obvien la situació de minorització del valencià i promouen l’assimetria actual amb el castellà, llevant mecanismes de correcció com el requisit lingüístic. 

“Sota el fals i demagògic mantra de la llibertat, neguen la igualtat lingüística i els drets fonamentals”, ha manifestat la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Carinyena, que ha assistit al debat de la ILP. “Per què pot decidir una família anar contra l’escola, negar-se a que sel seu fill o filla aprenga una de les llengües oficials, justament la més genuïna? És una maldat que, encara que estem acostumades a certs fonamentalismes, no pot ser portada a terme per les administracions públiques de totes i tots els valencians”, ha afegit.

Segons Usó, “totes aquestes reaccions reforcen el desequilibri competencial entre les llengües, manifesten el menyspreu total cap a la nostra llegua pròpia i consoliden la idea que les persones valencianoparlants som ciutadania de segona, perquè, emparant-se en la mentida de l’exclusió del castellà, promouen l’odi, la segregació i la persecució”. 

La ILP sobre la llibertat d’elecció de llengua elimina el requisit lingüístic per a exercir la funció pública, les ajudes públiques a la promoció del valencià i la priorització del valencià en les comunicacions, a més condiciona el model lingüístic d’ensenyament a l’existència d’una demanda mínima i a les capacitats del professorat. També, reforça l’exempció de la qualificació en valencià per a alumnat nouvingut i per a les zones de predomini lingüístic castellà. 

Per a Escola Valenciana, la inciativa trenca el consens recollit en la normativa superior i suposa un atac a la llengua pròpia i als drets de la ciudadania valencianoparlant. En aquest sentit, tot i que el marc legal actual és millorable, l’entitat la defensarà, en aliança i coordinació amb altres entitats i societats civils, perquè són els referents en vigor que sí emparen i protexeixen la llengua i els drets lingüístics. 

Llibertat no és demagògia

Llibertat no és demagògia és la campanya d’Escola Valenciana per tal de contestar la Conselleria d’Educació en matèries com el districte únic i l’educació plurilingüe. La iniciativa crida l’atenció sobre la necessitat de “desmuntar les fal·làcies d’un model educatiu reaccionari, conservador i discriminatòri que limita l’aprenentatge del valencià, divideix les famílies i degrada l’escola pública.”

Amb el suport de: