8M: Activisme Feminista

8M: Activisme feminista. Unim-nos per la igualtat

A Escola Valenciana som activistes pel feminisme. Uneix-te a nosaltres, vacuna’t contra el masclisme.

Escola Valenciana som una entitat feminista, que promou els valors igualitaris al sí de la nostra organització i a la societat en general. Com a entitat vinculada al món educatiu proposem, defensem i difonem la coeducació.

Enguany reivindiquem el dia de la dona amb el lema «8M: Activisme feminista», amb el qual volem reconèixer la lluita de totes les activistes feministes així com posar èmfasi en què hem d’unir-nos per avançar en la construcció d’una societat lliure de masclisme i discriminació per raó de gènere.

Des de la nostra entitat veiem amb preocupació el creixent nombre d’agressions sexuals en grup que s’estan produint contra les dones, especialment adolescents i amb agressors també menors d’edats. És per això que creiem fonamental incidir en l’ensenyament secundari per formar en valors el nostre jovent. 

  • Instem les institucions a incloure l’educació sexual afectiva en els projectes pedagògics de centre, perquè la coeducació també és la promoció d’una sexualitat lliure, consentida i basada en el respecte mutu.

  • Demanem a la Conselleria d’Educació a visibiltzar la genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les contribucions de les dones. Al mateix temps animem les famílies i docents a implementar la coeducació, de manera que s’apodere les xiquetes i adolescents i anime a treballar en camps tradicionalment masculinitzats.

  • Assenyalem el paper que pot jugar l’exposició a la violència en la TV, cinema, videojocs, internet i xarxes socials per augmentar el risc de comportaments violents i masclistes en l’espectador i insensibilitzar sobre l’efecte de la violència . L’anonimat i la distància en les xarxes socials produeixen distancia emocional i la violència virtual pot arribar a transformar-se en violència física.

  • Instem el professorat a interessar-se pel contingut al qual accedeix l’alumnat a través d’internet i quin ús i projecció personal fa en les seues xarxes socials des de la perspectiva de gènere per evitar la reproducció de rols patriarcals i, en especial, la imatge de la dona com a objecte sexual.

  • Denunciem el paper dels mitjans de comunicació en el tractament de les violacions en grup, que sovint cauen en el sensacionalisme i una banalització de la violència, lluny del seu paper informatiu, pedagògic acaben donant veu personatges que no fan més que transmetre la cultura de la violació i menystenint la víctima.

  • Apostem per uns mitjans de comunicació amb perspectiva de gènere i no sexista, que prestigie la contribució de la dona en la societat, tant des del nivell professional com en el treball de cures.

Al remat, hem de seguir vetllant per la promoció de polítiques en els àmbits de l’educació formal i no formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.

Signa el manifest


Amb el suport de: