El rebost de l’orientador i l’orientadora

El Rebost és un grup de psicòlegs, pedagogs, logopedes i mestres que pretenen ser un suport a l’orientació educativa en aquells aspectes relacionats amb l’ensenyament dels alumnes en valencià. Va dirigit a les famílies i professionals de l’escola valenciana i en valencià.
Intentarem dins de les nostres possibilitats orientar en els següents temes:
• Intervencions als alumnes amb nee que necessiten rebre un suport de Pedagogia Terapèutica o de logopèdia.
• Intercanviar materials psicopedagògics o logopèdics en valencià.
• Orientar en la matriculació i/o escolarització d’alumnat en aquelles situacions que resulten confoses o problemàtiques per factors sociolingüístics.

Amb el suport de: