Eres “lliure”

Eres lliure és la nova campanya amb què Escola Valenciana vol conscienciar dels desavantatges d’un sistema que prescindeix de la llengua pròpia, a més de denunciar la manipulació que el govern de PP-Vox fa del concepte “llibertat educativa”, que utilitzen de manera parcial i fal·laç per a imposar el castellà a l’escola.

L’acció mostra objectes articulats als quals els falta una part imprescindible per a poder funcionar; objectes que resulten, per tant, inútils, com la proposta de llei educativa, que impedirà, en la pràctica, aconseguir una competència lingüística suficient en les dues llengües oficials.

La línia gràfica de la campanya segueix la de Llibertat no és demagògia, amb què Escola Valenciana preten denunciar l’ús pervers del llenguatge del govern valencià.

Amb el suport de: