Organigrama

ESCOLA VALENCIANA, LES COORDINADORES I ENTITATS

Escola Valenciana és la suma de diferents Coordinadores Comarcals i entitats culturals que treballen per la normalització de la llengua a tot el País Valencià. Les Coordinadores Comarcals són el resultat de les inquietuds de mestres, professorat, pedagogs i pedagogues que, des dels primers anys de democràcia, van apostar per una escola de qualitat i en valencià sota postulats de renovació pedagògica. És en aquest context on sorgiren les primeres Trobades d’Escoles en Valencià, les festes d’estima per la llengua.

El marc educatiu ha estat el puntal d’Escola Valenciana i les Coordinadores estan formades bàsicament per representants dels centres educatius d’ensenyament en valencià. Cada Coordinadora compta amb una presidència i totes tenen representació en la Federació d’Associacions per la Llengua, amb una participació activa en les Juntes i en les diferents comissions d’Escola Valenciana.

Així mateix, les Coordinadores han fet extensiva l’actuació comarcal en matèria de promoció i ús del valencià més enllà del món educatiu i promouen, en el seu marc, els diferents projectes d’Escola Valenciana. Al llarg dels anys altres entitats culturals i socials s’han adherit a Escola Valenciana, és el cas de l’Espai País Valencià, Amics de l’Alguer i Reviscola.

LES SEUS D’ESCOLA VALENCIANA

Escola Valenciana existeix gràcies al treball voluntariós de centenars de persones que s’impliquen en els diferents projectes de l’entitat i compta també amb una plantilla de treballadores i treballadors a les comarques. Actualment, Escola Valenciana té tres seus centrals, a Castelló de la Plana s’ubica l’oficina de les comarques del nord, a València se centra la gestió directa de diversos projectes i el Migjorn compta amb una oficina a Alacant. Diverses comarques compten amb seu pròpia, com és el cas del Camp de Túria, l’Horta Sud, la Ribera i la Vall d’Albaida.

La Junta directiva d’Escola Valenciana (2022-2026) és:

•  Presidència: Alexandra Usó i Cariñena.
•  Vicepresidència: Pablo Montaner i Brotons.
•  Vicepresidència: Inma Garrigós i Albert.
•  Secretaria: Paula Beneito i Mollà.
•  Tresoreria: Maria Nebot i Calduch.
•  Vocalia: Montse Morales i Payà.

PRESIDÈNCIA D’ESCOLA VALENCIANA:

1990: Josep Chaqués i Noverques
De 1990 a 1994: Carme Miquel i Diego
De 1994 a 2002: Vicent Romans i Noguera
De 2002 a 2010: Diego Gómez i Garcia
De 2010 a 2018: Vicent Moreno i Baixauli
De 2018 a 2022: Natxo Badenes Franch
De 2022 a l’actualitat: Alexandra Usó i Cariñena

Amb el suport de: