Associació Cultural L’Antina

Som una associació cultural per a promoure el llenguatge valencià, que tenim com a finalitats primordials:

A.- Treballar per a la normalització completa de la nostra llengua, estatutàriament valencià i acadèmicament català, exigint-la a tot tipus d’autoritats, i la seua plena normalització en l’àmbit de totes les activitats socials i mitjans de comunicació, tant escrits com orals i d’imatges.

B.-Defensar el dret inalienable dels jóvens en edat escolar i en tots els nivells d’educació a rebre l’ensenyament en valencià, per a la qual cosa l’associació tractarà d’aconseguir els següents objectius:

B.1.- Informar els/les pares/mares sobre els avantatges de l’ensenyament en valencià i dels seus drets en el marc de la legislació vigent.

B.2.- Defensar, promoure i eixamplar el camp d’acció dels centres d’ensenyament que el facen en valencià a Santa Pola, facilitant la iniciativa de noves experiències que garantitzen la continuïtat en els nivells d’ensenyament mitjà i superior.

B.3.- Exigir de l’administració la continua ampliació de l’ensenyament en valencià i que complisca amb els compromissos adquirits en els centres educatius i els duga a terme.

C.- Promoure activitats culturals i lúdiques relacionades amb l’ensenyament, entés com la formació integral de la persona amb relació als alumnes, pares/mares, professors/es i autoritats.

D.- Crear un mitjà de comunicació escrit o una revista, que servesca per a fer públic el treball fet en valencià a les escoles de Santa Pola i per a difondre, sempre que siga possible, les activitats de l’associació, les seues reivindicacions i els seus problemes.

Amb el suport de: