Plataforma de recursos per a entitats

2. Informacions sobre les convocatòries d’ajudes públiques a què puguen optar les entitats de la província de València

Subvencions destinades a totes aquelles associacions de la província de València de caràcter cultural que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, la llengua i el patrimoni valencians. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Subvencions destinades a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Ajudes a Projectes Interassociatius per a l’any 2022 (impuls de la col·laboració del teixit associatiu de les comarques de l’Horta Sud i l’Horta Nord). FUNDACIÓ HORTA SUD, CAIXA POPULAR I GRUP UGARTE AUTOMOCIÓ

Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. GENERALITAT VALENCIANA

Ajudes per a l’organització d’activitats culturals i artístiques. GENERALITAT VALENCIANA

Subvencions destinades a accions i programes que promoguen l’educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre. GENERALITAT VALENCIANA

Subvencions per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. GENERALITAT VALENCIANA

Subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim lucratiu. GENERALITAT VALENCIANA. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre per a projectes d’activitats culturals realitzats en el municipi de València. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Ajudes per a Associacions o Entitats Ciutadanes que desenvolupen projectes de participació ciutadana, dirigides al foment de l’associacionisme. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Una iniciativa de:

Amb el suport de:

Amb el suport de: