Manifest de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic

Per una escola de proximitat: No al districte únic que afavoreix la discriminació i segregació

Des de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic lamentem que el nou Consell (PP-VOX) no vulga avançar en igualtat d’oportunitats per a l’alumnat valencià al canviar les zones escolars i anar en contra dels avantatges d’una escola diversa i plural on educar a xiquets i xiquetes.  

Considerem que eliminar les zones escolars en l’admissió dels alumnes va en contra de la llibertat d’elecció de les famílies i sols afavoreix la selecció dels alumnes i de les família de determinats centres educatius. Una línia que per a la Plataforma es altament segregadora i provoca que l’alumnat es concentre en uns centres educatius en detriment dels altres que poden perdre matrícula, i per tant, aules i mestres, l’educació pública acabarà patint les retallades. En altres autonomies o en les altres etapes polítiques, la zona única ha estat la mesura que ha servit com avantsala a la privatització de l’educació, fonamentada en termes mercantils, d’oferta i demanda. 

Advertim que quan s’apliquen mesures com la zona única i no hi ha reserva de places, el sistema educatiu acaba segregant la infància en funció de les possibilitats econòmiques, creant els centres de tipus A i els centres de tipus B; es reforcen també els centres guetos i això és incomplir un principi constitucional que és la igualtat d’oportunitats.

Així mateix, la zona única provoca desplaçaments innecessaris en vehicles privats de l’alumnat ocasionant caos i contaminació als nostres pobles i ciutats, mentre que les zones escolars afavoreixen que l’alumnat s’escolaritzen al seu barri: un espai emmarcat en el seu entorn més proper i en la comunitat en la qual viuen, criteri principal de les famílies a l’hora de triar escola.

Defensem que les aules han de ser un espill de la societat i ensenyar a viure i a conviure en un món divers on totes les persones tenim les mateixes oportunitats i per això tant els centres públics com els concertats tenen l’obligació d’acollir tota la diversitat de l’alumnat sense diferències, garantint l’accés i distribuint l’alumnat amb equilibri i planificació.

Amb el suport de: