Escola Valenciana es complau amb la notificació de la Fiscalia que conclou «el Decret no lesiona cap dret fonamental»

  • L’entitat cívica reitera la legalitat del Decret davant dels tribunals amb un nou recurs contra l’Asociación para la defensa del castellano.

Escola Valenciana s’ha mostrat satisfeta amb la decisió de la Fiscalia de considerar que «el Decret impugnat no lesiona cap dret fonamental i es tracta de qüestions de mera legalitat ordinària», arran de la demanda presentada per la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de la Comunidad Valenciana —CSI-F— contra la Conselleria d’Educació.

Aquesta resolució l’han motivat dos arguments, principalment: d’una banda, la demandant, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de la Comunidad Valenciana no representa ni als centres docents ni a l’alumnat, per tant, la Fiscalia ha considerat que l’entitat no es troba legitimada per desenvolupar accions legals en aquest procés. D’altra banda, la resposta fiscal ha assenyalat que «no s’ha produït cap lesió de drets fonamentals, ni de l’article 14 ni de l’article 27 de la Constitució espanyola» perquè el Decret «no impedeix l’ensenyament del castellà i no es dificulta ni s’obstaculitza l’ensenyament del castellà.»

Escola Valenciana ha remarcat que «el Decret no obliga ningú a estudiar en valencià. De fet, l’article 4 del Decret respecta i reconeix el dret a triar l’opció lingüística davant l’Administració per part de la ciutadania, tal com recull la Llei 4/1983 d’ús i ensenyament del valencià —LUEV—. Nosaltres pensem que és legítim que el valencià siga la llengua vehicular en l’ensenyament per a assolir el vertader plurilingüisme, complir amb la legalitat i oferir igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat del País Valencià. És coherent que el Govern valencià assegure el respecte vers el valencià i en fomente l’ús de la llengua pròpia a fi de compensar la desigualtat històrica que patim.»

En aquesta línia, el portaveu d’Escola Valenciana ha esmentat l’article 1 de la LUEV que estableix: «Són objectius específics de la present Llei els següents:

  1. a) Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.
  2. b) Protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial.
  3. c) Regular els criteris d’aplicació del valencià a l’Administració, mitjans de comunicació social i ensenyament.
  4. e) Garantir, d’acord amb principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement i ús del valencià a tot l’àmbit territorial de la Comunitat.»

 • Conclusions de la Fiscalia respecte de la demanda del CSI-F

Nou recurs contra l’auto del TSJ

L’entitat cívica defensa la validesa del Decret 9/17 de 27 de gener, del Consell, que estableix el model lingüístic del sistema d’ensenyament en l’àmbit valencià. Per aquesta raó, Escola Valenciana ha interposat un altre recurs contra l’auto del Tribunal Superior de Justícia que paralitza el Decret de Plurilingüisme Dinàmic.

Escola Valenciana considera que les al·legacions de l’Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana contra la Conselleria d’Educació són idèntiques a les que presentà la Diputació d’Alacant i, per tant, «no es basen en l’interés general de l’alumnat ni en la finalitat pedagògica de dominar de forma equilibrada les llengües cooficials del País Valencià, cosa que garanteix el Decret», ha declarat el portaveu d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, i ha afegit: «A més, el castellà no es troba en perill. El valencià sí que necessita d’un gran impuls, necessita polítiques lingüístiques que protegisquen la llengua. El Decret educatiu és un bon començament per incrementar l’ús social del valencià i dotar l’alumnat de tot el País Valencià de competències plurilingües.»

Els membres d’Escola Valenciana consideren que l’Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana i una entitat pública com la Diputació Provincial d’Alacant, «no tenen competències en matèria educativa per a definir la idoneïtat d’aplicar o no el Decret per motius discriminatoris, sobretot, quan es tracta d’un text legal, que fou àmpliament debatut en diferents meses sectorials amb els sindicats i les entitats que representen la veu de la Comunitat Educativa, és a dir, els especialistes en Educació. Quan s’espatlla el cotxe, el porte al mecànic, quan estic malalt vaig al metge, perquè són les persones competents en cada àmbit. D’aquesta manera, hem de deixar que els experts en matèria educativa ens assessoren. Els especialistes vam avalar el Decret i, de nou, hem revalidat la necessitat d’introduir-lo per evitar majors disfuncions en el sistema educatiu i en els interessos públics de l’ensenyament», ha manifestat el president d’Escola Valenciana.

Amb tot, l’entitat cívica ha insistit en la legalitat de la normativa que la Conselleria d’Educació, encapçalada per Vicent Marzà, aprovà en gener d’aquest any: «És especialment curosa en el tractament integrat de llengües, a fi d’aconseguir que l’alumnat tinga idèntic domini de valencià i castellà i uns coneixements pràctics d’una llengua estrangera. Aquesta finalitat pedagògica s’adequa als paràmetres educatius plurilingües, que són capdavanters a la resta de països europeus amb llengües minoritzades», ha pronunciat Vicent Moreno.

Escola Valenciana ha reiterat que els recursos presentats per la Diputació d’Alacant i l’Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana: «Tenen la finalitat de fomentar l’odi entre conciutadans i fer servir la llengua com a arma política, en lloc de crear ponts d’unió entre les diferents cultures, promoure l’entesa, la convivència i el coneixement de llengües, que són alguns dels objectius del Decret», ha declarat Vicent Moreno.

El Ministeri d’Educació i Cultura, que en un principi va presentar els seus recels respecte del Decret, va haver d’acceptar que complia amb el marc jurídic i era respectuós amb la diversitat del País Valencià. I, recentment, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, els mestres jubilats adscrits a Escola Valenciana, les Unitats d’Educació Multilingüe de la Universitat de València, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat d’Alacant, han exposat el rigor i la solvència del Decret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: