Escola Valenciana aposta per una Llei de Plurilingüisme que afavorisca l’aprenentatge de llengües en condicions d’igualtat

  • Amb un únic programa, que atén a la diversitat de contextos sociolingüístics, es fomenta el domini equilibrat de les llengües des del respecte i l’estima.

L’entitat cívica valorarà pròximament la llei educativa que ha presentat avui el Govern del Botànic en el Centre del Carme de Cultura Contemporània. Després d’uns mesos intensos marcats per la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme per raons ideològiques, sense fonaments pedagògics, i l’adopció d’un Decret Llei per garantir un bon funcionament escolar el curs 2017 — 2018, Escola Valenciana ha exposat: «Les bondats de la Llei de Plurilingüisme s’aprecien, sobretot, en la incorporació d’un únic programa, el tractament integrat de les llengües i la presència, sempre creixent, de l’exposició de l’alumnat al valencià, segons el context sociolingüístic en què es trobe», en paraules del president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.

Per a Escola Valenciana és important que aquesta llei tinga en compte que el percentatge de matèries amb el valencià com a llengua vehicular no siga inferior al 50% i faça servir la metodologia d’immersió lingüística. «La normalització de la nostra llengua comença a l’escola, per la qual cosa, s’ha de garantir que tot l’alumnat del País Valencià tinga les mateixes oportunitats d’accedir al coneixement equilibrat del valencià i el castellà i un domini pràctic d’una llengua estrangera.»

L’entitat cívica, que treballa per assolir la normalització lingüística en tots els àmbits des de fa més de 30 anys, considera que «l’administració educativa  ha d’oferir als centres un assessorament tècnic constant per elaborar el seu pla lingüístic i previndre un seguiment rigorós per redactar els informes necessaris per ajudar a l’evolució dels plans. La Universitat ha de ser la institució més idònia per fer aquesta tasca. A més, Escola Valenciana opina que s’ha de treballar estretament amb les Comunitats Educatives per informar i debatre els diferents aspectes de la normativa durant el primer any d’implantació.»

La Comissió d’Educació d’Escola Valenciana estudiarà a fons el contingut de la Llei de Plurilingüisme durant els propers dies i emetrà les conclusions pertinents i, si s’escau, plantejarà propostes de millora.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: