21-N: Eleccions a Consells Escolars

Viu les comunitats educatives, sigues part activa de les seues decisions

El 21 de novembre, les mares i els pares, el col·lectiu d’estudiants i el professorat, el personal d’atenció educativa complementària i el personal administratiu i de serveis (PAS) han de participar en les eleccions a Consell Escolar de Centre com si es tractara d’una festa. En l’àmbit de les comunitats educatives, aquestes eleccions són una de les escasses oportunitats per debatre i reflexionar, per intercanviar opinions i per tal de construir iniciatives que hi surten gràcies a la pròpia campanya electoral i a la divulgació informativa que en fa l’administració educativa de les competències legals dels Consells Escolars de Centres. 

Tot i així, la responsabilitat de crear espais d’encontre per parlar de models d’educació, de metodologies pedagògiques, de problemàtiques estructurals i per reivindicar la qualitat del sistema educatiu no és responsabilitat exclusiva dels legisladors o de l’administració, ha de ser el resultat de la voluntat dels col·lectius de mestres, de les AMPA, dels i de les estudiants i, fins i tot, de les administracions locals, les quals han de ser sensibles a la qualitat democràtica de les institucions i del seu teixit social, hui més que mai. En aquest aspecte, els Consells Escolars de Centre són bons catalitzadors de les inquietuds, interessos i problemàtiques que sorgeixen al si de cada comunitat educativa.

Sabem que les eleccions a Consells Escolars sofreixen uns índexs de participació baixos, principalment en la tria de representació del sector de mares i pares. També ocorre igual amb el dels i les alumnes. El sector del professorat, del personal d’atenció educativa complementària i del personal administratiu i de serveis (PAS) la participació és, en percentatge, més alta.

Per què s’ha produït aquest dèficit d’interés de les mares i els pares, i de l’alumnat, per la tasca que realitzen els Consells Escolars de Centre? S’explica prou què fan i per a què aprofiten, de què són instruments valuosos? Se senten part activa de les comunitats educatives, s’hi garanteix la interactuació, hi ha dinàmiques que estimulen el seu bon funcionament? Donen importància a aspectes de l’educació com la gestió democràtica dels centres, les metodologies d’aprenentatge, els projectes educatius transversals o el fracàs escolar com a símptoma de les mancances d’un model educatiu concret? 

Una cosa sí que l’hem de tindre clara, que els Consells Escolars de Centre van fer un paper imprescindible en la implantació, als centres educatius, de la llei de plurilingüisme i multiculturalitat, amb una actuació exemplar, de consens i valorativa dels contextos socials i pedagògics en què s’havia d’implementar.

Per tot això, cultivar l’interés  de les mares i pares, dels i de les alumnes, del professorat, de les administracions locals, fins i tot del teixit social alié al dia a dia de les comunitats educatives, ha de ser una prioritat per a les organitzacions i entitats involucrades en el món educatiu. 

Unes eleccions a Consells Escolars de Centre són un moment per convertir-los en un marc actiu des d’on es prenguen decisions que impliquem millores substancials i siga l’origen de propostes educatives consensuades amb visió de futur des del debat, la transparència i la participació ciutadana.   

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: