Sí al Decret de Plurilingüisme

El Col·lectiu de de Mestres Jubilats adscrits a Escola Valenciana, amb motiu de  la paralització cautelar de la implantació del PEPD (Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic) per part del TSJ de la CV en resposta a un recurs promogut pel president de la Diputació d’Alacant

MANIFESTEM

– Des de la nostra constitució com a grup pedagògic, fa més de 50 anys al si de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat (1964 – 1970) i després com a Moviment Cooperatiu d’Escola Popular, hem reivindicat la introducció del valencià a l’ensenyament de manera normalitzada, considerant que no és vàlida cap reforma educativa ni pedagògica que no tinga entre els seus objectius que l’alumnat valencià domine per igual les dos llengües que estan presents en la nostra societat, valencià i castellà.

– Partíem de la convicció que el domini de llengües és absolutament beneficiós per a l’alumnat perquè contribueix de manera bàsica al seu desenvolupament intel·lectual i cultural. I per això al valencià cal atorgar-li el pes educatiu necessari per fer possible la igualtat en el domini de les dos llengües, ara oficials.

– En conseqüència hem aplaudit les iniciatives institucionals que s’han anat instaurant al llarga dels anys a favor de la introducció del valencià a l’ensenyament, sempre des de la perspectiva que, a partir de les mateixes, calia seguir avançant. I destaquem molt positivament la publicació, en el seu moment, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

– Al llarg de la nostra extensa trajectòria professional, hem comprovat que en aquelles aules on el valencià era llengua bàsica d’ensenyament, l’alumnat dominava valencià i castellà mentre que allà on el valencià no tenia eixa presència, l’alumnat, en general, només dominava castellà. La qual cosa, és evident que va en detriment d’aquest alumnat perquè no arriba a ser bilingüe.

– Considerem que el Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic (PEPD), elaborat per l’actual Conselleria d’Educació, amb l’assessorament d’especialistes qualificats i amb el suport de gairebé la totalitat de sectors implicats, respon a les necessitats actuals de l’alumnat valencià d’arribar a conéixer, almenys, tres llengües. El PRPD parteix dels criteris pedagògics més actuals, basats en l’aprenentatge integrat de llengües i s’organitza d’acord amb el Marc Europeu de Referència de las Llengües.

– Que no és cert que el PEPD discrimine el castellà, ja que en acabar l’escolaritat obligatòria tot l’alumnat ha de dominar-lo, el castellà, juntament amb el valencià, alhora que haurà adquirit una bona base per a l’anglés.  Per això cada Centre pot triar el nivell a aplicar, com a punt de partida flexible que conduirà al mateix objectiu final.

– Que tots els projectes són revisables i millorables, però ningú no té dret -ho faça per ignorància o mala fe- a impedir que l’alumnat valencià domine les dos llengües oficials alhora que va adquirint un coneixement funcional de l’anglés.

– En conseqüència, donem el nostre suport a l’aplicació del PEPD i instem els responsables de la seua paralització a que retiren les mesures obstaculitzadores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: