XI Jornada sobre el valencià de Taula de Filologia Valenciana

Taula de Filologia Valenciana, en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Caixa Popular, Escola Valenciana, i l’Ajuntament d’Alaquàs (l’Horta), convoca la «XI Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa», que es farà el dissabte 19 d’octubre del 2019 en el Castell d’Alaquàs (c/ Pare Guillem, 2). Així mateix, obri la convocatòria del premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor», que tenen com a finalitat fomentar la investigació.


Taula de Filologia Valenciana és una associació formada principalment per docents d’institut i d’escola, tècnics lingüístics i professors d’universitat. El seu objectiu bàsic és treballar per a millorar la docència del valencià i el model lingüístic valencià, així com fer propostes que faciliten l’ús social de la llengua pròpia dels valencians.


Assistència i participació
Podrà assistir a la Jornada qualsevol persona interessada per la llengua i la literatura valencianes. Els assistents que s’inscriguen rebran un certificat d’assistència si el sol·liciten. Les persones que vullguen participar amb una comunicació hauran de presentar una proposta (inèdita) sobre els camps següents:
• Formació o evolució del model lingüístic valencià
• Ressenya crítica d’un treball publicat (article o llibre)…

Els sol·licitants hauran de presentar un document que incloga el títol de la comunicació, nom i lloc de treball (o ofici) de l’autor (o autors), descripció succinta de l’objecte d’estudi, de la causa del treball i del resultat esperat. L’extensió màxima serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. La data límit per a presentar-lo serà el 15 de setembre del 2019, al correu electrònic
taulafilologiavalenciana@gmail.com.

Les sol·licituds seran revisades pel comité organitzador de la Jornada, que comunicarà per correu electrònic en la segona quinzena de setembre si el treball ha sigut acceptat. Els treballs que opten a un premi hauran de ser presentats (del tot redactats) abans del dia
1 d’octubre del 2019. Les comunicacions presentades en la Jornada podran ser seleccionades per a publicar-les en la revista anual científica Aula de Lletres Valencianes (http://aula.lletresvalencianes.net).

Premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor»
Els premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor» estan destinats preferentment a persones que no es dediquen professionalment a la docència universitària. La finalitat és potenciar que els docents de les escoles i dels instituts participen activament en com deu ensenyar-se el valencià.
El premi «Joaquim Garcia Girona» (1r premi) està sufragat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i té una dotació econòmica de 1.000 euros. El premi «Jordi Valor» (2n premi) està patrocinat per la Caixa Popular i té una dotació de 300 euros. Amb tot, els participants assumixen que l’atorgament de les dites quantitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària. El jurat dels premis estarà integrat pels membres del consell de redacció de la revista anual Aula de Lletres Valencianes, els quals són professionals qualificats, coneixedors de la temàtica a valorar.


Inscripció a la Jornada
L’assistència a la Jornada és lliure, però el fet d’inscriure’s permet a l’assistent sol·licitar un certificat d’assistència i informar si assistirà al dinar de germanor. La inscripció s’haurà de fer omplint el formulari que es troba en la nostra pàgina web (www.filologiavalenciana.org). El certificat d’assistència és debades per als membres de Taula de Filologia Valenciana, mentres que els no membres, en cas que el vullguen, hauran de pagar una quota de 5 €, que faran efectiva per transferència bancària al compte ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOEESMM159) o bé en efectiu el dia de la Jornada.
L’organització reservarà materials per als inscrits amb antelació. Als altres, no els pot garantir que en tinga.


Programa
L’estructura de la Jornada serà esta:
• Entrega de materials als inscrits.
• Inauguració.
• Entrega dels premis «Joaquim Garcia Girona» i «Jordi Valor».
• Intervenció sobre l’Escriptor de l’Any de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (enguany, sant Vicent Ferrer).
• Presentació de les comunicacions seleccionades (totes o una part; cada una de quinze minuts de duració).
• Dinar de germanor.
El programa de la Jornada serà fet públic cap al dia 10 d’octubre del 2019.


Publicació de treballs
Els autors que aspiren a publicar el treball presentat hauran d’enviar la versió escrita abans del dia 21 de desembre del 2019. Cal ajustar-se a les normes exposades en https://aula.lletresvalencianes.net//criteris-editorials.
Posteriorment, el consell de redacció d’Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia decidirà quins treballs responen a les exigències de la revista i els enviarà a avaluar a dos membres del consell assessor de la revista.

Inscripcions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Amb el suport de: