NO al districte únic

La Conselleria d’Educació ha començat el procés per a la implantació del districte únic escolar el curs vinent, en nom del mantra demagògic de polítiques de dreta “la llibertat d’elecció de les famílies”, fet que impedirà una matriculació equitativa de l’alumnat i que contravé la Llei Orgànica d’Educació i la normativa autonòmica d’inclusió. Eliminar els districtes escolars és una pràctica discriminatòria i segregadora, generadora de desigualtat, que suposa la mercantilització d’un servei d’interès públic. 

El districte únic per a l’elecció de centre afavoreix els centres concertats, perquè són les famílies amb més recursos econòmics els qui l’aprofiten per a matricular els seus fills i filles en centres lluny del seu lloc de residència, principalment al centre dels municipis, amb la discriminació educativa i la desigualtat que això comporta. A més de promoure la contaminació per l’increment dels desplaçaments en vehicle privat, és una mesura que implica el falsejament de dades de renda i de padró per a prioritzar la selecció.

Altrament, és un model classista que crea centres gueto (que sempre són els públics) perquè segrega l’alumnat per la capacitat econòmica familiar i, per tant, beneficia l’escola concertada. Així, s’atenen interessos minoritaris en contra de l’interès col·lectiu i del principi d’equitat. És una mesura que amaga paràmetres elitistes, ja que la llibertat limitada és, en realitat, privilegi; que agreuja la divisió entre les famílies, cedeix la gestió de les admissions a les escoles, amb el risc que açò suposa per a garantir la diversitat a l’aula, i no promou la convivència de l’alumnat en el seu entorn de residència.

Per últim, el districte únic afavoreix la mercantilització de l’educació i el negoci de la privada, en tant que, malgrat la prohibició explícita de la llei (els centres amb fons públics han de garantir la gratuïtat dels serveis), la majoria de concertats cobren quotes a les famílies per “activitats educatives complementàries”, com calefacció, uniformes, material o aportacions “voluntàries” a les seues fundacions. Per tant, és un model que pretén degradar l’educació pública, que és l’únic sistema que garanteix la igualtat d’oportunitats.

Escola Valenciana exigirà la retirada del decret.

Aquest contingut forma part de la campanya “Llibertat no és demagògia” d’Escola Valenciana

Amb el suport de: