Cappepv – València ciutat

La CAPPEPV, associació d’Alumnes, Pares i Professors per l’Ensenyament Públic en Valencià, defensa des de fa més de 22 anys la normalització de la nostra llengua, no sols a les escoles i centres educatius, sinó en tota la societat valenciana. En aquest moment formen part d’aquesta associació més de 60 centres de la ciutat de València que tenen com a llegua vehicular el valencià i que s’agrupen per a realitzar les diverses activitats que es plantegen amb Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua.

Hem treballat i treballem des d’ací en l’organització del Premi Sambori (premi de narrativa en valencià, que ja va per la 11na convocatoria) a la ciutat de València. També hem lluitat des de fa massa temps, per l’exigència i aplicació del requisit linguístic a tota la funció publica com succeeix en altres territoris de l’estat espanyol que gaudeixen també de la cooficialitat de dues llengües.

També col·laborem en tots aquells projectes que Escola Valenciana posa en marxa any rere any: campanyes de matriculació, el voluntariat pel valencià, congresos, la Gira (Festival Itinerant de Música en Valencià), etc.

Amb el suport de: