M. José Català permet que es puguen impartir més hores en castellà inclús en la línia en valencià

Després de conéixer per la premsa que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va emetre un informe desfavorable sobre el Decret de Currículum de Primària pel que respecta a l’arraconament de la llengua minoritzada, Escola Valenciana reforçarà amb més dades i argumentacions el recurs contenciós-administratiu presentat el passat 8 de setembre de 2014 davant del TSJ valencià contra el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell. 

Segons l’Oficina de Drets Lingüístics de l’Entitat, poden desprendre’s conseqüències jurídiques molt importants i serioses respecte a la desconsideració de la Conselleria d’Educació d’un informe de l’AVL en què es recomanaven canvis importants en el Decret de Currículum de Primària.

"Escola Valenciana considera que aquesta normativa és il•legal, perquè ataca postulats de l’Estatut d’Autonomia referents a la nostra llengua i afecta la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià", ha dit Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana.

 

INFORME DE PERCENTATGES EN LES TRES LLENGÜES QUE PERMET L’ACTUAL DECRET DE CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA, LA NORMATIVA QUE APLICA LA LOMCE
L’entitat cívica ha elaborat un informe on es detallen els percentatges de sessions lectives setmanals que es poden impartir en valencià, castellà i anglés tant en les línies en valencià (PPEV) com en les línies en castellà (PPEC). Són percentatges per cursos des de 1r de Primària fins a 6é.

 

Es compten les 30 sessions setmanals de les diferents matèries educatives. Els centres educatius poden arribar a aquests percentatges si ho estimen, perquè la normativa ho permet. Això és conseqüència de deixar com a opcionals que Socials o Naturals s’impartesquen en la llengua que es considere i també Cultura del Poble Valencià. A més, en la línia en valencià es té l’obligació d’impartir una matèria més en castellà.

En aquest sentit i respecte a la línia en valencià, els centres poden impartir, si ho consideren, en 1r, 2n i 3r de Primària un 36,7% de sessions en valencià, un 43,3% en castellà i un 20% en anglés.

"Això suposa que inclús en la línia en valencià les classes que simparteixen en castellà poden superar a les que s’impateixen en llengua pròpia, suposa doncs que la consellera d’Educació no només ha potenciat la supressió de la immersió lingüística sinó que està potenciant la desaparició del Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià", ha estimat Vicent Moreno.

D’altra banda, en la línia en castellà la proporció de matèries impartides en valencià pot no superar mai el 23,4% en tots els cursos de Primària, mentre que les que s’imparteixen en castellà solen ocupar el 56% o més.

En el cas de l’anglés, s’observa que tant en la línia en valencià com en la línia en castellà es pot córrer el risc de no promoure aquesta llengua suficientment i pot ocupar entre el 16% i el 20% de les sessions lectives.

"Escola Valenciana farà tots els possibles en matèria jurídica perquè es retire un decret d’aplicació de la LOMCE que ataca els programes d’ensenyament plurilingües òptims, els que tenen el valencià com a llengua majoritàriament vehicular, els que han demostrat científicament cap on ha de caminar una bona planificació educativa basada en la riquesa i el coneixement de les dues llengües oficials i també d’altres llengües", ha valorat el president de l’entitat.