Mercator, tota la informació sobre drets lingüístics

http://www.ciemen.org/mercator/ Els tres centres Mercator són: – El Centre de Recerca Europeu Mercator per al Multilingüisme i l’Aprenentatge de Llengües, a l’Acadèmia Frisona (Leewarden/Ljouwert, Frísia). – Mercator Dret i Legislació...